این زیر سیستم جهت نمایش و مدیریت نقشه های GIS و نیز ارتباط املاک، معابر، مشاغل و ... با بانک ارتباطی می‌باشد. در این زیر سیستم به سهولت می‌توان به اطلاعات سطح شهر دستیابی پیدا کرد.

پس از آماده سازی نقشه های شهر به صورت رقومی و GIS Ready که در هنگام ممیزی در لایه های مورد نیاز شامل ملک، معبر و واحد شغلی و ... ساخته می‌شود، می‌توان از امکانات زیرسیستم نقشه به صورت زیر استفاده نمود :

بخش‌های سیستم :

 • امکان ارتباط هر رکورد در هر فرم سیستم اطلاعاتی با پارسل لایه مربوطه در نقشه
 • امکان ارتباط پارسلهای املاک روی نقشه با اطلاعات توصیفی فرم اطلاعات املاک در ممیزی
 • امکان ارتباط پارسلهای معابر روی نقشه با اطلاعات توصیفی معابر
 • امکان ارتباط پارسلهای واحدهای شغلی روی نقشه با اطلاعات توصیفی سیستم مشاغل
 • امکان قرار دادن لایه به تعداد نامحدود روی نقشه
 • امکان افزودن لایه های vector با فرمت های استاندارد Shp , Adf , Tat , Pat , Rat به نقشه
 • امکان افزودن لایه های vector با فرمت های Dwg , Dxf , Dgn به نقشه
 • امکان افزودن لایه های vector با فرمت های Pft , Lat , Aft , Tft و ... به نقشه
 • امکان افزودن لایه های raster با فرمت های تصویری Bmp , Jpg , Tif و... به نقشه
 • امکان افزودن لایه تصاویر ماهواره ای و نظامی به نقشه
 • امکان افزودن لایه به صورت نقطه ای ( Point )، خطی (Line) و سطحی (Polygon) به نقشه
 • امکان انتخاب تصویر ملک یا معبر روی نقشه و دریافت اطلاعات توصیفی آن
 • امکان قرار دادن تمامی لایه های فوق‌الذکر بر روی یکدیگر
 • امکان جابجایی و اولویت بندی نمایش لایه‌ها
 • امکان جستجوی پارسل نقشه بر اساس هر فیلد اطلاعاتی آن لایه
 • امکان تهیه لیست با فیلدها و شروط دلخواه از هر جدول و مشاهده پارسلهای نقشه مربوط به تمامی یا قسمتی از لیست به صورت پلی گون یا سمبل
 • امکان ایجاد لایه مجازی روی نقشه از هر گزارش بانک اطلاعات املاک مانند لایه های کاربری‌ها، لایه های جمعیت، لایه های محیط و مساحت، لایه های با نوع ساختمان‌های مورد نظر از نظر استحکام و طبقات و هر نوع لایه دیگر
 • امکان ایجاد لایه مجازی روی نقشه از هر گزارش بانک اطلاعات معابر مانند لایه‌ها به تفکیک نوع معبر، لایه‌ها به تفکیک کف معابر، لایه های با تسهیلات عمومی خاص در معبر و هر نوع لایه دیگر
 • امکان ذخیره لایه مجازی ایجاد شده به عنوان یک لایه مستقل مشابه سایر لایه‌ها
 • امکان ذخیره لایه‌ها در بانک اطلاعات یا فایل
 • امکان ایجاد دسته لایه‌ها به تعداد نامحدود با سطح دسترسی دلخواه
 • امکان ذخیره دسته لایه‌ها با نام دلخواه توسط کاربر
 • امکان تعیین سطح دسترسی به دسته لایه‌ها برای هر کاربر
 • امکان ایجاد تنظیمات لازم روی نحوه نمایش لایه‌ها مانند رنگ زمینه، رنگ حاشیه، فونت، استیل، قلم، چرخش و ...
 • امکان بزرگنمایی، کوچکنمائی، در محدوده دلخواه روی یک لایه خاص یا تمام لایه‌ها (امکانات zooming )
 • امکان اندازه گیری فاصله دو یا چند نقطه با دقت نقشه
 • امکان تغییر مقیاس نمایش لایه های نقشه
 • امکان چاپ هر محدوده ای از نقشه در مقیاس مورد نظر
 • امکان چاپ اطلاعات توصیفی به همراه محدوده نقشه از ملک، معبر یا واحد شغلی خاص
 • امکان تهیه فایل تصویر از هر محدوده دلخواه و بزرگنمایی از نقشه
 • امکان قرار دادن بر چسب دلخواه از هر فیلد اطلاعاتی لایه نقشه بر روی پارسل مورد نظر
 • امکان فعال کردن Tooltip بر اساس هر فیلد اطلاعاتی روی هر پارسل نقشه
 • امکان ترسیم خطوط، نقطه و اشکال هندسی روی نقشه جهت چاپ
 • امکان ترسیم پلی گون جدید روی نقشه و ذخیره به صورت لایه جدید با خواص لازم
 • امکان انتخاب محدوده دلخواه از نقشه به صورت نقطه ای، خطی، چهارضلعی و چند ضلعی با حالات مختلف از نظر تقاطع، اشتراک و... و ذخیره محدوده انتخابی به عنوان لایه جدید با تمام خواص آن لایه
 • امکان ایجاد بافر به اندازه دلخواه روی نقطه، خط، چهارضلعی و چندضلعی ترسیم شده و انتخاب پارسلهای محدوده بافر
 • امکان مکان یابی بر اساس مقدار یک فیلد خاص و نمایش مکان با سمبل، فلاش، زوم و حرکت به آن
 • امکان مکان یابی بر اساس مقادیر جداول دیگر و نمایش مکان‌ها با سمبل
 • امکان مجزا کردن هر پارسل لایه روی هر فیلد و نمایش آن با رنگ دلخواه
 • امکان طبقه بندی لایه روی هر فیلد اطلاعاتی و تعداد کلاس دلخواه و نمایش پارسلها بر حسب طیف رنگ دلخواه در طبقات ایجاد شده
 • امکان نمایش مقیاس و طول و عرض جغرافیایی نقشه در هر لحظه
 • امکان تبدیل مختصات مختلف جغرافیایی نقشه‌ها
 • امکان قرار دادن جا نما روی هر لایه دلخواه از دسته لایه‌ها
 • امکان ارتباط آسان با Arcview
 • امکان مکان یابی هر نوع عارضه بر حسب پرس‌وجو دلخواه در شعاع مورد نظر
 • سادگی استفاده از امکانات سیستم

 

این سیستم جهت ثبت، دسته‌بندی و مشاهده اوراق پرونده‌های بایگانی شهرسازی و سوابق آن‌ها با قابلیت ویرایش تصاویر بکار می‌رود. تمامی سیستم‌های شهرنگار قادرند اطلاعات بایگانی خود را از سیستم بایگانی استخراج نمایند تا دیگر نیاز به جابجایی فیزیکی پرونده‌های بایگانی نباشد. همچنین امکان بررسی اتوماتیک پرونده‌های بایگانی و اعلام کمبودها در هر بخش از سیستم‌های شهرنگار وجود دارد. در این سیستم امکان ایجاد سطوح دسترسی جهت کاربران مختلف نیز وجود دارد. برخی از امکانات این سیستم عبارتند از :

فواید :

 • امکان بایگانی پرونده و نگهداری در آرشیو شهرنگار
 • ایجاد سطح دسترسی برای سوابق اسناد و بایگانی
 • جلوگیری از ثبت اطلاعات و اسناد تکراری
 • تفکیک اسناد و اطلاعات
 • جست و جوی سریع اسناد پروندههای بایگانی

بخش‌های سیستم :

 • امکان دستهبندی اسناد بایگانی
 • امکان تعریف زیر دسته برای دسته اسناد
 • امکان مشاهده فهرست تصاویر و انتخاب تصویر اصلی
 • امکان بزرگنمایی و کوچکنمایی تصاویر
 • امکان جابجایی تصویر
 • امکان جستجوی پرونده تصویری
 • امکان حرکت روی پرونده‌ها
 • امکان چاپ تصویر در نمایش
 • امکان اسکن تصویر
 • امکان دریافت تصویر از فایل
 • امکان درج توضیحات لازم روی تصویر
 • امکان ذخیره تصویر در دسته و زیر دسته دلخواه
 • امکان تعریف سطح دسترسی

 

واحد درآمد مسئولیت وصول انواع عوارض و جریمه‌ها و سایر پرداختی‌ها را در اشکال مختلف پرداخت مانند نقد، چک و ...بر عهده داشته و علاوه بر آن ارائه آمارها و صورت حساب‌های وصولی تأییدیه های دریافت به واحدهای دیگر شهرداری مانند واحد مالی، حسابداری، شهرسازی و غیره... نیز بر عهده واحد درآمد می‌باشد. در این سیستم به صورت پارامتریک و با استفاده از فرمول‌ها و توابع محاسبات، عوارض‌های مربوطه محاسبه شده و صورت حساب مورد نظر صادر می‌گردد. برخی از امکانات این سیستم عبارتند از :

فواید :

 • تسهیل در پرداخت عوارض برای شهروندان
 • محاسبه عوارض‌های مربوطه پرونده به صورت خودکار بر اساس اطلاعات اولیه
 • قابلیت گزارش گیری از پرداخت‌های وصول شده، تعویقی و...
 • محاسبه جریمه دیرکرد و یا خوش حسابی در سیستم نوسازی
 • قابلیت آمارگیری از پرونده‌ها صدور شده

بخش‌های سیستم :

 • صورت حساب درآمد
  • چاپ صورتحساب
  • جدول پرداخت‌ها
  • جدول بدهی‌ها
  • ارسال به بدهی
  • انتخاب عوارض محاسبه شونده
  • محاسبه بر اساس تعرفه
 • جدول بدهی
  • جدول پرداخت‌ها
  • چاپ انواع بدهی
 • جدول پرداخت
  • جستجوی پیشرفته
  • فرم ثبت پرداخت بدهی
   • جدول چک‌ها
   • جدول بدهی‌ها
   • انتخاب بدهی جهت پرداخت
   • چاپ فیش پرداخت

تعاریف :

 • تعرفه عوارض واحدهای مسکونی
 • تعرفه عوارض پذیره
 • تعرفه عوارض انبارها
 • تعرفه عوارض پارکینگ تأمین شده
 • تعرفه عوارض پارکینگ تأمین نشده
 • تعرفه عوارض تغییر کاربری
 • جدول تراکم
 • جدول بخشودگی
 • سایر پارامترها
 • فرمول‌های محاسبه عوارض
 • الگوهای عوارضی

مدیریت عوارض زیر سیستم‌ها :

 • تعریف ردیف‌های درآمدی در سال
 • تعریف کدهای درآمدی هر ردیف در سال
 • ارتباط هر کد درآمدی با پردازه محاسبه شونده
 • تفکیک کدهای درآمدی بر حسب عادی و تخلف
 • تعریف الگوهای عوارض برای هر گردش پرونده

دفـــــتر یزد:

تلفن:

۰۳۵۳۷۲۵۶۵۴۶
۰۳۵۳۷۲۵۶۵۴۷
۰۳۵۳۷۲۵۶۵۴۸
تلفکس:

۰۳۵۳۷۲۵۰۶۶۴

نقشه شرکت:

نقشه شرکت در google map

درباره شرکت محیاپرداز

تیم کاری شرکت محیاپرداز از سال ۱۳۷۳ با تجربه ممیزی املاک و تهیه سیستم‌های جامع شهرسازی و نوسازی شروع به فعالیت نمود.

شرکت مهندسی محیا پرداز در اوایل سال ۱۳۷۸ با هدف ارائه خدمات نرم افزاری در حوزه مدیریت شهری بر اساس اصول مهندسی نرم افزار و نیز پردازش اطلاعات، خصوصاً در حوزه املاک و معابر پایه گذاری شده و به شماره ۳۹۳۰ به ثبت رسید. محیاپرداز از بدو تأسیس تاکنون عمدتاً در زمینه برداشت اطلاعات املاک و معابر در محدوده شهری و استانی، ساماندهی و منظم نمودن بایگانی‌ها و ایجاد آرشیو الکترونیک از اسناد و مدارک، خدمات ژئوماتیک و تهیه نرم افزارهای مدیریت شهری به ویژه شهرسازی، نوسازی و GIS، آرشیو الکترونیک و اتوماسیون اداری، فعالیت داشته است. خدمات و محصولات این شرکت تاکنون در بیش از ۱۰۰ پروژه در شهرهای مختلف کشور شامل شهرداری‌ها و سایر نهادهای خدمات شهری مورد استفاده قرار گرفته و به مرحله اجرا رسیده است.

راه های تماس با شرکت محیاپرداز

راه های  متفاوت برای تماس با گروه پشتیبانی محیاپرداز وجود دارد .اولین راه بر روی دکمه پشتیبانی آنلاین سایت کلیلک نموده و با اپراتور ما صحبت نمایید . دومین راه ارسال تیکت است که در آن صورت تیکت شما بررسی و بدان پاسخ داده می شود. سومین راه به ایمیل های شرکت که در سایت نیز درج شده اند ایمیل ارسال نمایید . چهارمین را مراجعه به صفحه فیس بوک محیاپرداز می باشد . و آخرین راه نیز تماس با شماره تلفن شرکت محیا پرداز می باشد.هدف ما رضایت شماست.

۰۳۵-۳۷۲۵۶۵۴۶-۸ :شماره تماس شرکت محیاپرداز 
 
آدرس سایت شرکت محیاپرداز: www.mahyapardaz.com

ایمیل شرکت:این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

تنظیمات قالب پلاس

رنگ ها

برای هر رنگ ،پارامتری وجود دارد که در زیر آمده است :
Blue Red Oranges Green Purple Pink

بدنه ی قالب

رنگ پس زمینه
کد رنگ ها

عنوان قالب

رنگ پس زمینه
تصاویر پس زمینه

فوتر قالب

انتخاب منو
فونت گوگل
سایز فونت بدنه قالب
نوع فونت بدنه قالب
جهت نوشتاری