سنجش از دورچيست؟

 

بطوركليRemote Sensing يا سنجش از دور را ميتوان تكنولوژي كسب اطلاعات و تصويربرداري از زمين با استفاده از تجهيزات هوانوردي مثل هواپيما، بالن يا تجهيزات فضايي مثل ماهواره ناميد. به عبارت ديگر سنجش از دور علم و هنر بدست آوردن اطلاعات در مورد هر موضوع تحت بررسي به وسيله ابزاري است كه در تماس فيزيكي با آن نباشد. مزيت برتر اطلاعات ماهواره اي نسبت به ساير منابع اطلاعاتي، پوشش تكراري آنها از نواحي معين با فاصله زماني مشخص است.

در سنجش از دور، انتقال اطلاعات با استفاده از تشعشعات الکترو مغناطيسي(EMR) انجام مي گيرد.
تصوير فوق بطور شماتيك فرآيند كلي و عناصر مؤثر در سنجش از دور الكترومغناطيس

ي منابع زمين را نشان مي دهد. دو فرآيند مبنايي، شامل اخذ داده و تجزيه و تحليل آنهاست.
A -
منبع انرژي
B - انتشار انرژي از ميان جو
C - فعل و انفعالات انرژي بر اثر برخورد با عوارض سطحي زمين
D - سنجنده هاي هوايي و يا فضايي
E - انتقال اطلاعات كسب شده
F - دريافت اطلاعات اوليه و توليد داده بصورت رقومي و يا تصويري
G - فرآيند تجزيه و تحليل داده، شامل بررسي و تعبير و تفسير داده ها با بكارگيري وسايل مختلف ديداري و كامپيوتري به منظور آناليز داده هاي حاصل از سنجنده.
تجزيه و تحليل كننده(user) با كمك داده هايي كه توسط سنجنده جمع آوري شده اطلاعات مربوط به نوع، ميزان، موقعيت و شرايط منابع مختلف زمين را استخراج مي نمايد، سپس اين اطلاعات( بصورت نقشه ها، جداول چاپي يا فايل‌هاي كامپيوتري) با لايه هاي ديگر اطلاعات در يك سيستم اطلاعات جغرافيايي(GIS) ادغام و براي مصرف كاربران آماده مي‌شود
سنجش از دور در يك نگاه سنجش از دور يعنی تشخيص و جمع‌آوری داده از فاصله دور و عمدتاً به عنوان فناوري و علمي تعريف مي‌شود که به وسيله آن مي‌توان بدون تماس مستقيم، مشخصه‌هاي (مکاني، طيفي، زماني) يک شيء يا پديده را تعيين، اندازه‌گيري و يا تجزيه و تحليل نمود. با نداشتن تماس مستقيم، بايد روشي براي انتقال اطلاعات از طريق فضا مورد استفاده قرار گيرد. براي اين منظور، واسطه­هاي مختلفي مانند ميدان جاذبه، ميدان مغناطيسي، امواج صوتي و انرژي الکترومغناطيسي مورد استفاده قرار مي‌گيرد. با اين وجود، فناوري رايج در سنجش از دور، استفاده از امواج الکترومغناطيس است.

سنجش از دور اين امکان را فراهم مي‌کند که از مناطق غيرقابل دسترس و خطرناک اطلاعات جمع‌آوري شود. نمونه‌هايی از کاربرد هاي سنجش از دور شامل پايش جنگل‌زدايي، بررسي تاثير تغيير اقليم بر روي يخچال‌ها در مناطق قطبي، تعيين عمق بدنه‌هاي آبي و جمع‌آوري اطلاعات نظامي از مناطق پرخطر مرزي است. همچنين سنجش از دور مي‌تواند جايگزين روش‌هاي پرهزينه جمع‌آوري اطلاعات ميداني شود.

 

فرآيند سنجش از دور


فرآيند سنجش از دور از هفت مولفه تشکيل شده است:
منبع انرژي يا روشنايي: اولين لازمه سنجش از دور، يک منبع انرژي است که عمل روشن‌سازي يا تهيه انرژي الکترومغناطيس بر روي هدف تحت مطالعه را به عهده داشته باشد.

تابش و اتمسفر: در هنگام عزيمت انرژي از منبع به هدف، انرژي با اتمسفري که از آن عبور مي‌کند، تعامل دارد. اين پديده ممکن است بار دومي نيز هنگامي که انرژي از هدف به سنجنده عزيمت مي‌کند، اتفاق بيافتد.

تعامل با هدف: بعد از رسيدن انرژي به هدف، با توجه به خصوصيات انرژي و هدف، تعامل صورت مي‌گيرد.

ثبت انرژي به وسيله حسگر: بعد از اينکه انرژي توسط هدف پراکنده يا از آن ساطع شد، سنجنده دوردستي تشعشع الکترومغناطيس حاوي اطلاعات سطح را جمع‌آوري و ضبط مي‌کند.

انتقال، دريافت و پردازش: انرژي ضبط‌شده توسط سنجنده به شکل الکترونيکي به يک ايستگاه دريافت و پردازش براي بازسازي تصوير اخذشده انتقال مي‌يابد.

تفسير و تحليل: تصوير به صورت بصري و يا رقومي تفسير شده و اطلاعات لازم درباره هدف استخراج مي‌شوند.

کاربرد: جزء پاياني فرآيند سنجش از دور عبارتست از استفاده از اطلاعات استخراج شده براي درک بهتر، کشف اطلاعات جديدتر و يا کمک به حل يک مساله خاص.

براساس نوع منبع انرژي مورد استفاده، سنجش از دور به دو دسته سنجش از دور فعال و سنجش از دور غيرفعال تقسيم مي‌شود. سنجش از دور غيرفعال هنگامي مطرح مي‌شود که يک منبع طبيعي انرژي که عمدتاً خورشيد است، مورد استفاده قرار گيرند. سنجنده‌های فعال، امواجی را از خود توليد می‌کنند و با تاباندن آن به سمت هدف مورد‌نظر و دريافت بازتابش حاصل از آن، به هندسه يا ويژگی‌های هدف پی می‌برند. انواع سنجنده‌های راداری يا ليزری نمونه بارز اين نوع هستند
با توجه به محدوده‌هاي انرژي الکترومغناطيس به کار رفته و خصوصيات آنها در محدوده‌هاي طيفي نوری، حرارتي و مايکروويو، سنجش از دور نوری، سنجش از دور حرارتي و سنجش از دور مايکروويو مطرح مي‌شوند. سنجش از دور اشعه ايکس و گاما در مقياس محدودتري مطرح هستند
 


اگر از كاربرد قديمي سنجش از دور در حوزه شناسايي نظامي صرف‌نظر كنيم، سنتي‌ترين و معروف‌ترين كاربرد سنجش از دور در نقشه‌برداري و سامانه اطلاعات جغرافيايی(GIS) است. اصولاً اختراع هواپيما و به‌ويژه دستيابي بشر به ماهواره، دنياي نقشه‌برداري را متحول كرد.

امروزه اين امكان وجود دارد كه دقيق‌ترين نقشه‌هاي جغرافيايي در حداقل زمان ممكن در مقياس‌هاي محلي و جهاني تهيه شده و تغييرات آن بطور مداوم ثبت و ضبط شوند. با پيشرفت فناوري سنجنده‌ها و پردازش داده، سنجش از دور علاوه بر نقشه‌برداري توانست دنياي هواشناسي را نيز با جهش مواجه كند. امروزه سنجش از دور طيف بسيار وسيعي از كاربردها را پيدا كرده است.

بررسي و شناخت فضاي بيكران، پايش محيط زيست، اقيانوس‌شناسي، رصد و كمك به پيشگيري و مديريت بلاياي طبيعي (سيل، زلزله، سونامي و ...)، كويرزدايي، اكتشاف و استخراج منابع زيرزميني، امداد و نجات و رصد تغييرات آب و هواي جهان از ديگر زمينه‌هاي كاربردهاي سنجش از دور هستند.

سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) 
سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) مجموعه ای سازمان یافته از سخت افزار ، نرم افزار ، داده های مکانی- توصیفی ، افراد متخصص و الگوریتم هاست که به منظور گردآوری ، ذخیره سازی ، بهنگام سازی ، پردازش، بازیافت و تجزیه و تحلیل اطلاعات طراحی شده و به بیان مشخصات جغرافیائی داده ها می پردازد.

وظیفه سیستم اطلاعات جغرافیائی(GIS)
وظیفه اصلی یک سیستم اطلاعاتی، انجام نوعی عملیات بر روی داده هاست که به کمک آن بتوان سریعتر،دقیق تر و بهینه تر بر روی مسائل مربوط به این داده ها تصمیم گیری کرد. این مراحل از جمع آوری داده ، تغییر فرمت و ذخیره سازی آنها آغاز شده و شامل مسائل مدیریت ، تجزیه و تحلیل ، مدلسازی می گردد و ما را در جستجو( search) و تهیه فضای پرسش و پاسخ(Query) بر روی حجم بالای اطلاعات و نمایش داده های توصیفی در مدت زمان بسیار کوتاه یاری می کند. در واقع یک سیستم اطلاعات جغرافیائی(GIS) تمامی وظایف یک سیستم اطلاعاتی را بر روی داده های جغرافیائی بر عهده دارد.

اجزاء اصلیGIS
سیستم اطلاعات جغرافیائی از سه جزء اصلی تشکیل شده است که عبارتند از:
الف) نیروی متخصص:   نیروی متخصص وظیفه طراحی، پیاده سازی و همچنین به روز رسانی داده ها و اطلاعات را بر عهده دارد.
ب) کامپیوتر: کامپیوتر شامل سخت افزار و نرم افزار مناسب است که جهت ذخیره سازی ، بهنگام سازی و تجزیه و تحلیل داده ها مورد استفاده قرار می گیرد.
ج) داده: داده ها در سیستم اطلاعات جغرافیائی به دو دسته تقسیم می شوند: داده های مکانی که نشان دهنده موقعیت و شکل عوارض بوده و داده های توصیفی که بیانگر ویژگی ها و خصوصیات عوارض می باشند.

کاربردGIS  در برنامه ریزی شهری و حوزه های شهرسازی و شهرداریها
با افزایش جمعیت،شهر به عنوان یک عنصر پویا پیوسته دچار تحولات و دگرگونی های بسیار بوده و هدف نهایی برنامه ریزان نیز بالا بردن سطح رفاه و آسایش مردم و حل مشکلات و معضلات جوامع شهری عنوان شده است . امروزه با توجه به ابعاد پیچیده مسائل شهری و دخالت متغیرهای مختلف در برنامه ریزی شهری از مدل ها و نرم افزارهای مختلف برای برنامه ریزی استفاده شده که سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) یکی از ابزارهای قدرتمند در پاسخگویی به نیازهای مطالعاتی و کاربردی محسوب می شود.

از سامانه GISدر حوزه های مختلف می توان بهره برد از جمله مدیریت شهری و شهرسازی، مدیریت بحران، مدیریت منابع طبیعی، مدیریت سلامت و بهداشت جامعه، مدیریت ترافیک و حمل و نقل و ... که در اینجا برخی از کاربرهای GISدر حوزه مختلف، بیان شده است :

 

کاربرد  GISدر حوزه برنامه ریزی شهری و شهرداریها

 

 - مسیریابی (تعیین نزدیکترین مسیر آتش نشانی به محل حریق- تعیین نزدیکترین مسیر از مرکز امداد (بیمارستان) به محل حادثه و...)

 Description: مکانیابی پارکینگ- مکان یابی بهینه (مکانیابی ایستگاه های آتشنشانی –تعیین مکان مناسب فضاهای سبز، مدارس و دیگر کاربری ها با توجه به استانداردها و...)

 - تعیین دقیق بافت قدیم شهری و شناسایی و کدبندی این بافت جهت بازسازی و حفظ بافت سنتی

 - مشخص کردن تراکم ساخت و ساز شهری

 - سهولت در منطقه بندی ومحله بندی شهر

 - تعیین وضعیت مالکیت شهری(استیجاری، خصوصی، دولتی)

 - تعیین سرانه های شهری و مشخص کردن کمبودها در هر نقطه از شهر(سرانه های آموزشی، فضای سبز، آتشنشانی و...)

 - تسریع و دقت در امور اجرایی، نظیر اخذ مجوز ها، درصد پیشرفت، اصلاحات ممیزی، صدور پروانه ساخت و غیره

 - تعیین حریم و حوزه نفوذ هر یک از تأسیسات مهم شهری نظیر ایستگاه های آتشنشانی، فضای سبز، پاسگاه های نظامی ...)

 - تفکیک عوارض بر اساس خصوصیات مختلف

 - قابلیت اعمال ویرایش و تفکیک یا تجمیع عوارض با یکدیگر

 - ايجاد انيميشن هاي تبليغاتي براي نمايش موقعيت هاي جغرافيايي

 - لينك تصاوير و فيلم ها به محل پروژه هاي عمراني انجام شده در شهر

 - به روز رساني نقشه موجود شهر از طريق انطباق برنامهGPS وGIS

 - تعیین بهترین جهت برای توسعه آینده شهر

 - تعیین بهترین مکانها جهت احداث مناطق مسکونی

 - ارزیابی مراکز تجاری در جهت تعیین نمایندگی های جدید در شهر و منطقه بر اساس تراکم جمعیت

 - مشخص نمودن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ و ﻣﺴﻴﺮﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺎﻧﻲ

 - و ...

 

  کاربرد  GISدر علم طراحی شهری

-         تفکیک و جداسازی اراضی با کاربری های متفاوت 

-         مطالعات مهندسی در زمینه کارهای عمرانی از قبیل شهرک سازی و برج سازی و...  

-         مکانیابی مناسب برای احداث سدها، پلها، جاده هاو..

-         احیای بافت فرسوده شهری

-         و...

کاربردهاي GISدر حوزه ي شهرسازي و معماري

-          مطالعه و بررسي به کارگيري قوانين، مقررات، ضوابط و دستاوردهاي جديد در زمينه ي شهرسازي و معماري 

-         تدوين و نظارت بر اجراي مقررات شهرسازي ، برنامه ريزي و اجراي طرح هاي شهري

-         و...

 

معرفي کاربردهاي GISدر حوزه ي خدمات شهري 

 

1)    کاربردهاي GISدر سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني

-         تهيه ي نقشه ي تماتيک (موضوعي) و طبقه بندي نواحي شهري بر اساس ضريب خطر

-         در اختيار داشتن اطلاعات مورد نياز در زمينه ي تجهيزات ايمني موجود در ساختمان ها و مجتمع هاي مسکوني و تجاري بزرگ

-         تعيين نزديک ترين ايستگاه آتش نشاني به منظور امداد رساني در يک محل خاص 

-         تعیین بهترین و نزدیکترین مسیر بین دو نقطه عرضه و تقاضای خدمات

-         و...

2)   کاربردهاي GISدر سازمان تنظيف و بازيافت مواد 

-         تقسيم نواحي خدماتي به نواحي تفکيکي نظافت معابر شهري

-         تعيين مسير بهينه ي ماشين هاي جمع آوري و حمل زباله

-         تعيين مسير ويژه ي بهينه ي جمع آوري زباله

-         و...

 

3)   کاربردهاي GISدر سازمان فضاي سبز 

-          تعيين محل بهينه جهت احداث پارک و توزيع بهينه ي پارک ها در سطح شهر

-         مديريت پارک ها و نمايش پلان داخلي پارک ها به همراه گونه هاي گياهي و امکانات و تجهيزات موجود درآن

-         رد یابی ﺟﺮﻳﺎن رودﺧﺎﻧﻪ ها در جهت ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻣﻨﺸﺎء و ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪه

-         و...

 

4)   کاربردهاي GISدر اداره ي سامان دهي معابر :

-          مشخص شدن تراکم و محل استقراردست فروشان

-         انتخاب بهترين محل براي برگزاري بازارهاي هفتگي 

-         انتخاب بهترین مکان برای احداث معبر جدید

-         تعیین بهترین ﻣﺴﻴﺮ ﻫﺎي وﻳﮋه جهت دوﭼﺮﺧﻪ سواری ، پیاده روی و...

-         تنظيم سلسله مراتب شبکه ي دسترسي ها و جداسازی معابر ويژه ي عابرين پياده

-         و...

 

کاربرد GISدر میراث فرهنگی و صنعت گردشگری

 

ثبت اطلاعات بررسي‌هاي ميداني استان‌ها  به منظور تهيه‌ي نقشه‌ي باستان‌شناسي كشور

تکميل اطلاعات موجود و تشکيل بانک اطلاعات GIS(شکل، قدمت، موقعیت، اطلاعات توصیفی بررسی های انجام شده، وضعیت مرمت و ...) از محوطه

تهيه نقشه پراکندگي آثار باستانی

مدل سازي GISجهت يافتن مدل و نقشه دقيق باستان شناسي

 و...

 

 

کاربرد GISدر حوزه ي حمل و نقل و مدیریت ترافیک

 

- استفاده از تکنولوژیGISدر مدیریت شهری در قالب شهر الکترونیک در جهت کاهش هزینه ها

- مدیریت موقعیت و زمان حرکت اتوبوسهای شهری و بیرون شهری

- مسيريابي بهينه براي ارائه ي خدمات حمل و نقل و خدمات اضطراري

- تنظیم آناليز شبکه به منظور يافتن بهترين مسير 

- مکان يابي بهينه براي ايجاد معابر جديد و ارائه ي امکانات و خدمات حمل و نقل

- مديريت بهينه ي حمل و نقل عمومي و ترافيک 

- توسعه ي سامانه هاي GISپويا، به منظور ناوبري هوشمند  وسايل متحرک

- و...

دفـــــتر یزد:

تلفن:

۰۳۵۳۷۲۵۶۵۴۶
۰۳۵۳۷۲۵۶۵۴۷
۰۳۵۳۷۲۵۶۵۴۸
تلفکس:

۰۳۵۳۷۲۵۰۶۶۴

نقشه شرکت:

نقشه شرکت در google map

درباره شرکت محیاپرداز

تیم کاری شرکت محیاپرداز از سال ۱۳۷۳ با تجربه ممیزی املاک و تهیه سیستم‌های جامع شهرسازی و نوسازی شروع به فعالیت نمود.

شرکت مهندسی محیا پرداز در اوایل سال ۱۳۷۸ با هدف ارائه خدمات نرم افزاری در حوزه مدیریت شهری بر اساس اصول مهندسی نرم افزار و نیز پردازش اطلاعات، خصوصاً در حوزه املاک و معابر پایه گذاری شده و به شماره ۳۹۳۰ به ثبت رسید. محیاپرداز از بدو تأسیس تاکنون عمدتاً در زمینه برداشت اطلاعات املاک و معابر در محدوده شهری و استانی، ساماندهی و منظم نمودن بایگانی‌ها و ایجاد آرشیو الکترونیک از اسناد و مدارک، خدمات ژئوماتیک و تهیه نرم افزارهای مدیریت شهری به ویژه شهرسازی، نوسازی و GIS، آرشیو الکترونیک و اتوماسیون اداری، فعالیت داشته است. خدمات و محصولات این شرکت تاکنون در بیش از ۱۰۰ پروژه در شهرهای مختلف کشور شامل شهرداری‌ها و سایر نهادهای خدمات شهری مورد استفاده قرار گرفته و به مرحله اجرا رسیده است.

راه های تماس با شرکت محیاپرداز

راه های  متفاوت برای تماس با گروه پشتیبانی محیاپرداز وجود دارد .اولین راه بر روی دکمه پشتیبانی آنلاین سایت کلیلک نموده و با اپراتور ما صحبت نمایید . دومین راه ارسال تیکت است که در آن صورت تیکت شما بررسی و بدان پاسخ داده می شود. سومین راه به ایمیل های شرکت که در سایت نیز درج شده اند ایمیل ارسال نمایید . چهارمین را مراجعه به صفحه فیس بوک محیاپرداز می باشد . و آخرین راه نیز تماس با شماره تلفن شرکت محیا پرداز می باشد.هدف ما رضایت شماست.

۰۳۵-۳۷۲۵۶۵۴۶-۸ :شماره تماس شرکت محیاپرداز 
 
آدرس سایت شرکت محیاپرداز: www.mahyapardaz.com

ایمیل شرکت:این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

تنظیمات قالب پلاس

رنگ ها

برای هر رنگ ،پارامتری وجود دارد که در زیر آمده است :
Blue Red Oranges Green Purple Pink

بدنه ی قالب

رنگ پس زمینه
کد رنگ ها

عنوان قالب

رنگ پس زمینه
تصاویر پس زمینه

فوتر قالب

انتخاب منو
فونت گوگل
سایز فونت بدنه قالب
نوع فونت بدنه قالب
جهت نوشتاری