این سامانه با امکانات فوق العاده و متن باز بودن خود ،حاصل تلاش چندین ساله تیم مجرب شرکت مهندسی محیاپرداز می باشد و با هدف تسهیل امور شهرداری و مراجعه کنندگان عزیز یکی از بهترین سامانه های موجود در کشور می باشد که با جدید ترین تکنولوژی های روز و تحت قوانین متن باز تهیه و طراحی گردیده است که در ذیل توضیح قسمت های آن و ویژگی های آن به تفصیل بیان شده است:

 1-هسته اصــــلی :

  • میزکار

  • مدیریت سیستم

  • طراحی فرآیندها

  • پیگیری درخواست

2-درگـــــاه

3-زیرسامانه های اصلی

                     فرآیندها و زیرفرآیندها

4-صدور پروانه

5-تمدید پروانه

6-اصلاح پروانه

7-گواهی عدم خلافی

8-پایان کار

9-تعمیر و بازسازی

10-توسعه بنا

11-حصارکشی

12-استعلام

13-درخواست حفاری

14-انتخاب مهندسین ناظر

 

 

15-دریافت کد نوسازی

16-درگاه و فرآیند محاسبه و پرداخت عوارض نوسازی

17-درگاه و فرآیند محاسبه و پرداخت عوارض کسب و پیشه

18-محاسبه و وصول درآمدهای شهرسازی

19-انجام معامله و دریافت عوارض نقل و انتقال

20-تفکیک

21-افراز

22-تجمیع

23-تغییر کاربری

24-کمیسیون ماده 77

25-تخلفات و کمیسیون ماده 100

26-ارزیابی و تملک و آزادسازی املاک در مسیر

27-درگاه محاسبه، مشاهده و پرداخت الکترونیکی درآمدهای شهرسازی

28-درگاه و فرآیند محاسبه و پرداخت عوارض نوسازی

29-ثبت و پیگیری تخلفات شهرسازی در سطح شهر

30-درگاه مهندسین ناظر

31-نرم افزار موبایل نوبت دهی و مراجعه بازدیدها

32-درگاه ثبت درخواست و پیگیری مراحل فرآیندها