Sheet1

فهرست كارها و پروژه هاي انجام شده و درحال انجام (در سطح کشور) با موضوع ممیزی املاک و معابر، تهیه بانک اطلاعات و بروزآوری نقشه های شهر وفق GIS و ...
رديف نام سازمان عنوان قرارداد تاريخ قرارداد استان مربوطه
1  شهرداري شاهديه  اجرای پروژه ممیزی و ايجاد بانك اطلاعات املاك و معابر شهر  1379  يزد
2   شهرداري زارچ  اجرای پروژه ممیزی وايجاد بانك اطلاعات املاك و معابر شهر  1382  يزد
3   شهرداري حميديا  اجرای عملیات ممیزی و ايجاد بانك اطلاعات املاك و معابر شهر  1383  يزد
4    شهرداري اشكذر  اجرای عملیات ممیزی و ايجاد بانك اطلاعات املاك و معابر شهر  1383  يزد
5     شهرداري حاجي آباد  اجرای عملیات ممیزی و ايجاد بانك اطلاعات املاك و معابر شهر  1383 هرمزگان 
6 شهرداري کرمان اجرای عملیات ممیزی و ايجاد بانك اطلاعات املاك و معابر شهر  1384  كرمان 
7 شهرداري تفت  اجرای عملیات ممیزی وايجاد بانك اطلاعات املاك و معابر شهر  1385  يزد
8  شهرداري زرقان اجرای عملیات ممیزی وايجاد بانك اطلاعات املاك و معابر شهر  1385 فارس 
9 شهرداري رفسنجان  اجرای عملیات ممیزی وايجاد بانك اطلاعات املاك و معابر شهر  1386  كرمان 
10 شهرداری بندر خمیر اجرای عملیات ممیزی وايجاد بانك اطلاعات املاك و معابر شهر  1386 هرمزگان 
11 شهرداری یزد اجرای پروژه نظارت بر حسن انجام کار قرارداد داده آمایی و ممیزی 1386 یزد
12 شركت گازيزد اجرای پروژه تعيين اطلاعات مميزي و شبكه گاز شهر تفت  1386  يزد
13 شركت گازيزد اجرای پروژه تهیه الكترونيك نقشه ها 1386  يزد
14 شهرداري خرم دره اجرای عملیات ممیزی وايجاد بانك اطلاعات املاك و معابر شهر  1386  زنجان 
15 سازمان مسكن و شهرسازي يزد اجرای پروژه تعيين كاربريها و شناخت اراضي شهرزارچ 1386  يزد
16 سازمان مسكن و شهرسازي يزد اجرای پروژه تعيين كاربريها و شناخت اراضي شهر يزد 1386  يزد
17 شهرداري چابهار اجرای پروژه تهیه نقشه های GIS REAGY ... و تهیه نرم افزار واکذاری املاک 2000هکتار 1387  سيستان و بلوچستان
18 شهرداري چابهار اجرای عملیات برداشت اطلاعات معابر و استخراج اطلاعات شهرسازی 1387  سيستان و بلوچستان
19 شهرداری اردکان  اجرای عملیات مشاوره ممیزی و ساماندهی بایگانی ها 1388  يزد
20 شهرداري شهربابک اجرای عملیات ممیزی وايجاد بانك اطلاعات املاك و معابر شهر  1388  کرمان 
21 شهرداری گلستان اجرای عملیات ممیزی وايجاد بانك اطلاعات املاك و معابر شهر  1388  تهران 
22 سازمان آمار و فناوری یزد اجرای پروژه تهیه (RFP) پایانه مسافربری 1388 یزد
23 شهرداری ابهر اجرای پروژه بروز رساني نقشه هاي GIS Ready 1389 ابهر
24 سازمان آمار و فناوری یزد اجرای پروژه تهیه (RFP) ممیزی املاک دولتی 1389 یزد
25 شهرداری یزد اجرای عملیات برداشت اطلاعات از املاک تجاری شهریزد (قرارداد اول) 1389 یزد
26 شرکت بهسازی و عمران شهری ایران اجرای عملیات ممیزی املاک و تهیه سیستم حسابداری املاک و اراضی 1389 تهران
27 شهرداری جاجرم اجرای عملیات ممیزی وايجاد بانك اطلاعات املاك و معابر شهر  1390 خراسان شمالی
28 شهرداری ابهر اجرای پروژه اصلاح کدهای نوسازی املاک شهر ابهر 1390 زنجان
29 شهرداری چابهار اجرای عملیات ممیزی وايجاد بانك اطلاعات املاك و معابر شهر  1390 سیستان و بلوچستان
30 شهرداری خرمدره اجرای عملیات ممیزی وايجاد بانك اطلاعات املاك و معابر شهر (فاز دوم) 1390 زنجان
31 شهرداری دامغان اجرای عملیات ممیزی وايجاد بانك اطلاعات املاك و معابر شهر و پیاده سازی نرم افزارهای شهرسازی و نوسازی (شهرنگار 90) تحت وب 1390 سمنان
32 شهرداری ارکان اجرای پروژه مشاوره ممیزی و ساماندهی بایگانی ها 1391 یزد
33 شهرداری بندر لنگه اجرای عملیات ممیزی وايجاد بانك اطلاعات املاك و معابر شهر  1391 هرمزگان
34 شهرداری خرمدره اجرای عملیات ممیزی املاک و معابر منطقه 2 و رفع مغایرت املاک منطقه یک 1391 زنجان
35 شهرداری قم اجرای پروژه شناسایی و انجام امور منطقه بندی شهر و ارائه نقشه و گزارش 1391 قم
36 شهرداری کرمانشاه اجرای پروژه شناسایی و انجام امور منطقه بندی شهر و ارائه نقشه و گزارش 1391 کرمانشاه
37 مسکن و شهرسازی یزد اجرای پروژه تهیه آلبوم شناسایی اراضی یزد (متمم قرارداد) 1391 یزد
38 شهرداری اردکان  اجرای پروژه مشاوره ممیزی و ساماندهی بایگانی ها 1392 یزد
39 شهرداری بندرعباس اجرای عملیات ممیزی و برداشت اطلاعات املاک و معابر شهر 1392 هرمزگان
40 شهرداری درگهان اجرای عملیات ممیزی و ايجاد بانك اطلاعات املاك و معابر شهر و پیاده سازی نرم افزارهای شهرسازی و نوسازی (شهرنگار ویندوز) 1393 هرمزگان
41 شهرداری یزد برداشت اطلاعات از املاک تجاری شهریزد (قرارداد دوم) 1393 یزد
42 شهرداری ورامین اجرای عملیات ممیزی و ايجاد بانك اطلاعات املاك و معابر شهر و پیاده سازی نرم افزارهای شهرسازی و نوسازی (شهرنگار ویندوز) 1393 تهران
43 شهرداری بندرعباس (مرکز) اجرای پروژه برداشت اطلاعات واحدهای تجاری بندرعباس 1393 هرمزگان
44 شهرداری میبد اجرای پروژه مشاوره و نظارت بر پروژه های ممیزی املاک و معابر و ساماندهی بایگانی 1394 هرمزگان
45 شهرداری فارغان اجرای عملیات ممیزی املاک و معابر شهر و ارائه نرم افزار شهرنگار (تحت ویندوز) 1394 هرمزگان
46 شهرداری چابهار اجرای عملیات ممیزی املاک شهر ، به روز آوری نقشه شهر وفق GIS و تطبیق اطلاعات ممیزی جدید  با اطلاعات قدیم پرونده های املاک موجود در بایگانی شهرداری (پروژه ممیزی) 1394 سیستان و بلوچستان
47 شهرداری ورامین  اجرای فاز دوم پروژه  عملیات ممیزی و ايجاد بانك اطلاعات املاك و معابر شهر و پیاده سازی نرم افزارهای شهرسازی و نوسازی (شهرنگار ویندوز) 1394 تهران 
48 شهرداری بندرعباس  تکمیل پروژه ممیزی و برداشت اطلاعات املاک شهر در محدوده شهرداری منطقه سه  1394 هرمزگان 
49 شهرداری شیراز ممیزی املاک محدوده پایلوت شهر شیراز 1395 فارس 
50 شهرداری میبد متمم اجرای پروژه مشاوره و نظارت بر طرح ممیزی املاک و معابر 1396 یزد
51 شهرداری بندرعباس
ممیزی املاک و معابر و برآوری نقشه های هوایی موجود و تهیه لایه های نقشه های شهر وفق GIS
(فاز دوم ممیزی منطقه یک و دو)
1396 هرمزگان
52 شهرداری میناب اجرای عملیات ممیزی املاک و معابر، ورود اطلاعات و ایجاد بانک اطلاعات شهری، بروزآوری نقشه های شهر وفق GIS 1396 میناب